Sveti krst

Zadnje spremembe: 23. september, 2017 Zapisal: Miha Bevk   

Sveti krst

Sveti krst

Krščevanje v Župniji Trzin:
–      prvo nedeljo v februarju,
–      zadnjo nedeljo v aprilu ali prvo nedeljo v maju[1],
–      prvo nedeljo v juniju,
–      prvo nedeljo v septembru,
      prvo nedeljo v oktobru,
Krščevanja ni v adventem in postnem času.

Krščevanje je (zaenkrat) po sv. maši ob 10.00 uri.

Pred krstom otroka je obvezna priprava za starše in botre.

1. Individualni del za starše: Najprej se starši oglasijo v župnišču, da se pogovorimo o krstu. S seboj prinesete Družinsko knjižico (to ste prejeli pri cerkveni poroki). Če so botri iz naše župnije, se skupaj s starši oglasijo tudi botri. Za termin srečanja se najlažje dogovorimo kar preko elektronske pošte.

2. Skupni del za vse starše in botre: drugi del priprave bo v tednu, pred nedeljo, ko bo krščevanje. Točen datum in ura priprave sta objavljena v rednih tedenskih oznanilih (najdete jih na spletu, javno so predstavljena tudi pri nedeljskih sv. mašah). Ta priprava je obvezna za starše in tudi za botre, ne glede iz katere župnije prihajajo.

Za potrdilo se botri, ki ne bivajo na ozemlju naše župnije oglasijo pri župniku v župniji, kjer živijo. Če izpolnjujejo pogoje, lahko prejmejo potrdilo o sposobnosti za botrsko službo in postanejo botri.

Botri, ki živijo v naši župniji, (in bodo botri v drugi župniji) potrebujejo potrdilo za druge župnije. Potrdilo dobijo v župnišču. Če bodo botri doma, torej v Trzinu, se oglasijo skupaj s starši v prvem in drugem delu priprave. Če ste poročeni, s seboj prinesite Družinsko knjižico. Kakor vse dokumente, tudi to potrdilo izdajamo OSEBNO.

Pri samem obredu krsta pa potrebujete tudi krstno svečo in belo oblačilo.

Stari starši NE morejo urejati zadev v zvezi s krstom ali botrsko službo svojih vnukov (razen, če bodo sami botri). Vse te stvari urejajo izključno starši otroka, saj je to njihova pravica in dolžnost, da otroke krščansko vzgajajo. Nihče pa nima pravice posegati v njihovo odločitev glede verske vzgoje svojih otrok ali jim to pravico kratiti.

Včasih nastane tudi težava, ko bi neporočeni krščeni starši želeli krst drugega otroka. Starši pri krstu otroka obljubijo, da ga bodo krščansko vzgajali, da mu bodo zgled in izpovejo vero. Če niso cerkveno poročeni, potem tudi ne morejo prejeti zakramenta sv. obhajila in sv. spovedi. Torej ne morejo živeti v polnosti svoje krščansko življenje. V takem stanju ne morejo obljubiti, da bodo otroka vzgajali v veri in mu bili zgled. Iz tega razloga se krst preloži na kasnejši čas, ko se bo otrok lahko sam odločil za krst, ali pa se otroka krsti, ko starši uredijo svoj status. Večkrat nastane ugovor, češ, da otrok ni nič kriv. Prav zato, ker otrok ni kriv, da njegovi starši ne živijo krščansko, čeprav bi lahko, smo dolžni zaščititi otroka pred religioznim nasiljem. Krst namreč ni čarobna zadeva, ali zgolj papir, ampak gre za včlenitev v Cerkev. S tem oseba prejme določene ugodnosti (molitev, zakramenti), ima pa tudi do Cerkve določene obveznosti (izpolnjevanje cerkvenih in božjih zapovedi). Starši s svojo obljubo, ki je v nasprotju z njihovim življenjem ne izražajo resničnega stanja. Tako je otrok na silo pahnjen v psihološko religiozno razdvojeno stanje, kar lahko pusti trajne posledice v njegovem zdravju.

Včasih želijo krst otroka tudi starši, ki ne živijo na območju naše župnije, pa bi iz različnih razlogov otroka radi krstili v Trzinu. To je sicer možno, vendar morajo prej obiskati lastnega župnika (v župniji, kjer živijo) in pri njem dobiti dovoljenje za krst v drugi župniji. Vsekakor se priporoča, da je otrok krščen in prejema zakramente tam, kjer družina živi.

Župnik je namreč odgovoren in upravlja z določeno župnijo in njenimi prebivalci. Nima pa pristojnosti za druge župnije.

Včasih tudi nastane problem glede botrov, kdo naj bo in podobno. Zakonik Cerkvenega prava jasno pravi, da sta pri krstu lahko en boter ali botra, ali dva botra, ki pa morata biti različnih spolov, torej moški in ženska. Več tudi v meniju »botrska služba«.

Obvestila o pripravi in krščevanju so redno objavljena tudi v rednih tedenskih oznanilih.


[1] Odvisno od praznovanja Florijanove nedelje.

 


Koledar dogodkov

Koledar

Ni prihajajočih dogodkov

Celoten koledar

Prijava na enovice župnije

Tedenska oznanila


Podatki nikakor ne bodo posredovani tretjim osebam.