Duhovni pomočnik, dr. Bogdan Dolenc

Zadnje spremembe: 10. december, 2014 Zapisal: Miha Bevk   
dr. Bogdan Dolenc - foto: Teološka Fakulteta

dr. Bogdan Dolenc – foto: Teološka Fakulteta

Rodil sem se 25. avgusta 1953 na Četeni Ravni nad Škofjo Loko v družini s šestimi otroki. Oče je bil krojaški mojster, mama gospodinja. Osnovno šolo sem obiskoval v Javorjah in Poljanah. Po maturi na državni gimnaziji Poljane v Ljubljani (1972) sem vstopil v ljubljansko bogoslovje in se vpisal na teološko fakulteto. Leta 1979 sem diplomiral in imel novo mašo v rojstni župniji Javorje. Kot kaplan sem dve leti deloval v Grosuplju. V tem času sem se specializiral iz dogmatične teologije in 1981 napravil magisterij. Študij dogmatike sem nadaljeval na Papeški univerzi Urbaniani v Rimu in 1985 dosegel doktorat iz teologije z disertacijo “World and the Christian Attitude to it according to the Sermons of John Henry Cardinal Newman”. V rimskih letih sem bival v nemškem zavodu Collegio Teutonico v Vatikanu. Po vrnitvi v domovino sem spet dve leti deloval kot kaplan v župniji Novo mesto – Kapitelj. Leta 1987 sem začel na Teološki fakulteti predavati predmete: Nauk o Cerkvi, Teologija krščanskih Cerkva, Ekumenska teologija ter Novodobna verska gibanja. Habilitiral sem se za docenta za osnovno in ekumensko teologijo. En mandat sem bil prodekan za študijske zadeve in dva mandata predstojnik katedre za Osnovno bogoslovje in dialog. V letih 1993-1999 sem imel okoli devetdeset kratkih avtorskih oddaj na Televiziji Slovenija (Ozare). Prispevke sem zbral v knjigi Sejalec na ozarah (1999). Kot gost sem predaval na Teološki fakulteti v Gradcu in Regensburgu. Prevajam iz angleščine, francoščine, italijanščine in nemščine, zlasti vatikanske cerkvene dokumente. Štiri leta sem urejal Bogoslovni vestnik. Objavljam še v drugih teoloških in pastoralnih revijah (Kristjanova obzorja, Tretji dan, Cerkev v sedanjem svetu, Družina).

V letih 1987–2000 sem bil hišni duhovnik v samostanu Sester sv. Križa na Mali Loki pri Dragomlju. Leta 2000 sem se preselil v Trzin, kjer sem kot duhovni pomočnik pomagal najprej pokojnemu župniku Pavletu Krtu, sedaj pa župniku Boštjanu Gučeku. S poljudnimi prispevki sem sodeloval v domžalskem Slamniku in trzinskem Odsevu. Vsa leta sem dejaven tudi na področju zbliževanja med krščanskimi Cerkvami (ekumensko gibanje). Kot tajnik Slovenskega ekumenskega sveta organiziram medkrščanska srečanja.

Čeprav je težišče mojega delovanja teologija, z veseljem delujem tudi v dušnem pastirstvu tako v Trzinu kot v sosednjih župnijah, kadar te rabijo kakšno pomoč.

Kontakt: 01/564 45 19 ali bogdan.dolenc@guest.arnes.si

 

dr. Bogdan Dolenc - 10 let delovanja v župniji Trzin

duhovni pomočnik, dr. Bogdan Dolenc – 10 let delovanja v župniji Trzin

 

jesenko romanje 2010 po krajih dr. Bogdana Dolenca (na desni)

jesenko romanje 2010 po krajih dr. Bogdana Dolenca (na desni)

 

Maševanje na Molički planini (2010)

Maševanje na Molički planini (2010)

 

Praznovanje 60let dr. Bogdana Dolenca (L: župnik Boštjan, D: dr. Bogdan)

Praznovanje 60let dr. Bogdana Dolenca (L: župnik Boštjan, D: dr. Bogdan)

 


Koledar dogodkov

Koledar

Ni prihajajočih dogodkov

Celoten koledar

Prijava na enovice župnije

Tedenska oznanila


Podatki nikakor ne bodo posredovani tretjim osebam.