Mašni nameni in pušica ob petkih

Zadnje spremembe: 25. september, 2014 Zapisal: Miha Bevk   

Češčenje ob petkih po maši je bilo zelo dobro sprejeto, zato je maša pred češčenjem množičneje obiskana in tudi za češčenje ostane kar nekaj ljudi.
O mašnih namenih smo že večkrat pisali, večina stvari in pojasnil pa je objavlejnih tudi na spletni strani župnije.
Nismo pa še govorili o mašnih namenih kot daritev in molitev občestva za blagoslov v pripravi na evharistični kongres, ki bi se opravili za žive. Mašne namene navadno sprejemamo za rajne, saj je to najvišja oblika molitve in prošnje za naše rajne. To je potrebno in lepo. Za sv. maše za rajne že darujete, vendar večinoma vsak zase in za svoje rajne, kar je zelo spodbudno in prav. Namene za žive pa redko opravljamo (včasih za zdravje, blagoslov v zakonu, v zahvalo). Milosti in sadove sv. maše potrebujemo tudi mi, ki potujemo v večnost, da bi lažje hodili po poti evangelija. Zato bi bilo zelo potrebno, da bi imeli fond, iz katerega bi se krili mašni nameni za žive (naše družine, mlade, bolne, ostrele, vse ki so v kakšnikoli stiski, za starše, birmance, prvoobhajance, člane Rož(e) rožnega venca, za molilce pred Najsvetejšim…).
Težava je v tem, ko iz naših družin vse bolj izginja molitev. Včasih je bila ta sestavni del življenja in je bila namenjena kot prošnja za blagoslov našega dela, družin,…
Zato smo o tem razmišljali na seji ŽPS in tudi sprejeli sklep, da se bo ob četrtkih med mašo pobirala pušica. Iz nje se bo kril poseben fond, ki bo namenjen za mašne namene za žive člane našega župnijskega občestva. Te maše se bodo darovale ob nedeljah, ob 10.00 uri. S pušico bomo začeli novembra, z mašnimi nameni pa z novim letom. Pušica bo povsem prostovoljna in vsak lahko daruje kolikor želi. Lahko pa svoj dar prinesete tudi v župniče. Stanje fonda in podrobnosti bodo objavljene v letni statistiki ob začetku leta za preteklo leto.
Ob tem povabim tudi različne skupine (Župnijsko Karitas, Marijino delo, MCPZ, Žolne in trio, ŽPS, GS, starše birmancev in prvoobhajancev, veroučne skupine, gasilce…), da sami med letom zberete darove za sv. maše in ga oddaste v župnišču. Tako se bo darovala sveta maša tudi po vaših namenih na določene nedelje.

MAŠNI NAMENI (nedelja ob 10.00 uri)
1 nedelja v mesecu Za družine/po namenu različnih skupin
2. nedelja v mesecu Za mlade
3. nedelja v mesecu Za starejše, bolne, ostarele in invalide/po namenu različnih skupin
4. nedelja v mesecu Za župnijske sodelavce
5. nedelja v mesecu Po namenu različnih skupin

 


Koledar dogodkov

Koledar

Ni prihajajočih dogodkov

Celoten koledar

Prijava na enovice župnije

Tedenska oznanila


Podatki nikakor ne bodo posredovani tretjim osebam.