Marijino delo

Zadnje spremembe: 5. december, 2014 Zapisal: Miha Bevk   

MARIJINO DELO – GIBANJE FOKULAROV

Edinost je beseda, ki najbolj zgoščeno izraža namen gibanja, ki je razširjeno po vsem svetu in več kot štirideset let tudi pri nas. Ustanoviteljica Chiara Lubich je dala vzpodbudo mnogim: otrokom, mladim, odraslim vseh poklicev, laikom in duhovnikom, da skušajo korenito živeti evangeljske besede in jih prenesti v vsakdanje življenje. Občestvena duhovnost, ki jo je papež Janez Pavel II. v Apostolskem pismu ob začetku novega tisočletja dal kot dar vsej Cerkvi, odpira pot svetosti za mnoge.
Gibanje, ki temelji na Jezusovi prošnji: “Oče, da bi bili vsi eno…”, si prizadeva za edinost na vseh ravneh: v družini, v družbi, med generacijami, družbenimi sloji, narodi. Prizadeva si na področju dialoga znotraj katoliške Cerkve, med gibanji ter na področju ekumenizma. Z duhovnostjo, ki temelji na krščanski ljubezni, se strinjajo in jo celo vzamejo za svojo predstavniki drugih verstev, pa tudi ljudje brez izrazitega verskega prepričanja.
Iz luči karizme se rojeva doktrina, ki prinaša novosti na najrazličnejša področja človeške znanosti.

 

OSNOVNO

V Trzinu se nekaj let dobivamo, vsak prvi ponedeljek v mesecu, v okviru Marijinega dela, pri prebiranju in premišljevanju Besede življenja, katero potem skušamo prenesti v življenje.  Beseda življenja je vzeta iz Evangelija in se v tistem mesecu enkrat bere v mašnem bogoslužju.
Vsi, ki se želite skupaj z nami truditi, da bi bil svet okrog nas boljši, da bi bilo več iskrenosti in prave ljubezni v naših družinah, v župniji, se nam pridružite.

VABLJENI!


Koledar dogodkov

Koledar

Ni prihajajočih dogodkov

Celoten koledar

Prijava na enovice župnije

Tedenska oznanila


Podatki nikakor ne bodo posredovani tretjim osebam.