Katoliški študentski domov

Datum objave: 16. februar, 2017 Zapisal: Miha Bevk   

Ko govorimo o skrbi Cerkve za vzgojo mladih ljudi, lahko vidimo, da gre za celotno vertikalo vzgoje od vrtca, preko osnovne in srednje šole do fakultete. Ob odsotnosti katoliške univerze v Sloveniji lahko pomembno vlogo opravljajo prav katoliški študentski domovi. V prvi vrsti nudijo prenočišče za študente, ki so doma izven središč, ter prostor za njihov študij. Poleg tega pa pogosto predstavljajo tudi socialno okolje, v katerem študentje zorijo in se oblikujejo. V nadaljevanju objavljamo seznam katoliških študentskih domov.

LJUBLJANA
Frančiškov študentski dom (FŠD)
Černetova ul. 17
SI-1000 Ljubljana
fsd.lj-siska@ofm.si
http://www.zupnija-siska.si/fsd/

Antonov študentski dom (AŠD)
Tržaška cesta 85
SI-1000 Ljubljana
asd.lj-vic@ofm.si
http://www.zupnija-vic.si/

Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca
Štula 23
SI-1210 Ljubljana Šentvid
studentski.dom@stanislav.si
http://jfg.stanislav.si/

Študentski dom Vincencij
Tabor 12
SI-1000 Ljubljana
ravnatelj.sdv@gmail.com
http://sdv.lazaristi.si/

Študentski dom Uršula – samo za DEKLETA
Ulica Josipine Turnograjske 8
SI-1000 Ljubljana
studentski.dom.ursula@rkc.si
http://ursulinke.rkc.si/studentski-dom-ursula/

Študentski dom Alojzije Domanjko (ŠDAD) – samo za DEKLETA
Gornji trg 21
SI-1000 Ljubljana
studentskidom.ad@gmail.com
http://sd.zavod-dominika.si/

Jožefov rezidenčni center – za TUJE študente
Ulica stare pravde 11
SI-1000 Ljubljana
info@jsj.si
http://www.jezuiti.si/?p=17975*************************************************************

MARIBOR
Frančiškov študentski dom (FŠD MB) – samo za FANTE
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 7
SI-2000 Maribor
fsd.mb@ofm.si
http://www.bazilika.info/fsd/

Študentski dom sv. Elizabete (ŠDE) – samo za DEKLETA
Strossmayerjeva ulica 17
SI-2000 Maribor
sv.elizabeta@gmail.com
http://sde.solske-sestre.si

MAGIS – Jezuitski kolegij v Mariboru
Ljubljanska 13
SI-2000 Maribor
magis.maribor@gmail.com
http://www.jezuiti.si/?p=16543


*************************************************************

KOPER
Študentski center Jadro
Destradijev trg 10a
SI-6000 Koper
studentski.dom@jadro.si
http://www.jadro.si/


Več o različnih katoliških ustanovah pa najdete na portalu: http://solstvo.rkc.si/vrste_ustanov/studentski-domovi/

Koledar dogodkov

Koledar

Ni prihajajočih dogodkov

Celoten koledar

Prijava na enovice župnije

Tedenska oznanila


Podatki nikakor ne bodo posredovani tretjim osebam.