Koncerti in prireditve

Zadnje spremembe: 25. september, 2014 Zapisal: Miha Bevk   

Včasih se na Župnijski urad obrnejo razne skupine (pevske, igralske, kulturne…), ki bi v cerkvi rade izvedle kakšen program (koncert, recital, kulturno prireditev…). Zaradi lažjega obveščanja, medsebojnega razumevanja in spoštovanja zato pojasnjujemo postopek dogovarjanja, tudi zato, da ne prihaja kasneje do nesporazumov in zapletov:

  1.  V Župniji Trzin so božični koncerti med 26.12. in 6. 1.
  2. Preden javno objavite datum prireditve, stopite v kontakt z župnikom župnije, kjer naj bi bil v cerkvi koncert. Zaradi urejanja zadev stopite v kontakt vsaj 1 mesec pred izvedbo, če pa bo izvedba v decembru ali po veliki noči, se oglasite 2 meseca pred izvedbo (tudi vaje in program sestavljate verjetno nekoliko prej, ne mesec pred koncertom).
  3. Pripravite koncertni, oz. programski list in ga pošljite na Župnijski urad (elektronsko ali po pošti ali pa ga izročite župniku že kar ob srečanju);
  4. Nato se z župnikom dogovorite za prost termin, oz. datum prireditve;
  5. Nato organizator pošlje prošnjo skupaj s koncertnim listom na: Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, 1000 Ljubljana. V prošnji navede, da je dogovorjen z župnikom.
  6. Nadškofijski ordinariat nato potrdi ali zavrne prošnjo za kondert v cerkvi.
  7. Šele, ko Nadškofijski ordinariat potrdi prošnjo za izvedbo programa, naj izvajalec javno objavi datum in kraj prireditve.
  8. Če Nadškofijski ordinariat določi spremembe programa, se izvajalec o tem pogovarja naprej z župnikom.

Zahteva, da Nadškofijski ordinariat potrdi, oz. dovoli izvajanje programov v cerkvi, ki niso strogo bogoslužne narave izhaja iz dejstva, da so se v cerkvah že dogajale neprimerne stvari, celo pohujšljive, zato o tem v Nadškofiji Ljubljana odloča posebna komisija. Cerkev je strogo bogoslužni prostor, je posvečen in izvzet iz profane, posvetne rabe, prav zato mora biti tudi vsaka morebitna druga dejavnost, ki je vedno zgolj izjema, primerna naravi prostora. V cerkev ne spadajo pivske, narodne, zabavljaške in druge profane pesmi in skladbe, ampak dela z izključno versko, nabožno vsebino. Nadškof daje dovoljenje za vsak primer posebej. Vstop na te prireditve mora biti prost (Povzeto po: SSŠ 4/1988, 44 in 8/2001, 122)..

Posebno določilo za našo župnijo:

Na seji ŽPS, 11.2.2013 smo med drugim razpravljali tudi o našem koledarju za leto 2013 in raznih dogodkih. Glede na obsežnost dogodkov in priprav na božično praznovanje v decembru, smo skupaj sklenili, da bodo odslej božični koncerti v naši cerkvi po božiču, v času božičnih praznikov, od 26.12. naprej. Za točen datum in dogovor o koncertih se organizatorji osebno pogovorite z župnikom, sicer pa veljajo gornja pravila.

Boštjan Guček, župnik

MePZ Svoboda iz Mengša na tradicionalnem božičnem koncertu v Trzinu, 22.12.2012


Koledar dogodkov

Koledar

Ni prihajajočih dogodkov

Celoten koledar

Prijava na enovice župnije

Tedenska oznanila


Podatki nikakor ne bodo posredovani tretjim osebam.