Razpis za ravnatelja dijaškega doma

Datum objave: 27. avgust, 2018 Zapisal: Miha Bevk   

Zavod sv. Stanislava razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Jegličevega dijaškega doma.

Pogoji za delovno mesto:
univerzitetna izobrazba VII. stopnje;
naziv svetnik ali svetovalec oz. najmanj pet let naziv mentor;
potrdilo o nekaznovanosti;
strinjanje s poslanstvom in vizijo Zavoda sv. Stanislava.

V prijavi naj zainteresirani kandidati pošljejo svoj življenjepis, kopijo dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter motivacijsko pismo, v katerem pojasnijo svoj interes za delo v Zavodu sv. Stanislava in vizijo svojega delovanja na mestu ravnatelja dijaškega doma.

Prijavi so lahko priložena tudi priporočila dosedanjih delodajalcev, sodelavcev pri različnih prostovoljnih dejavnostih ali pri delovanju v domači župniji ter vsa dokazila ali izjave o izkušnjah oz. kompetencah na področjih, ki so relevantna za razpisano delovno mesto.

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom ali delovnim mestom se lahko kandidati obrnejo na koordinatorja dejavnosti v zavodu g. Marka Weilgunyja na elektronskem naslovu marko.weilguny@stanislav.si ali na telefonski številki 01 58 22 164 ob delovnikih med 10.00 in 12.00.

V razpisu bomo upoštevali vse prijave, ki jih bomo ne glede na način dostave prejeli do 5. 9. 2018. Prijave lahko zainteresirani kandidati pošljejo na naslov: Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA JDD«. Prijavno dokumentacijo lahko kandidati tudi osebno oddajo v tajništvu zavoda ali pa jo naslovijo na elektronski naslov zavod@stanislav.si. V tem primeru naj bo v zadevi sporočila zapisan naslov: »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA JDD«.

Razgovori z vabljenimi kandidati bodo predvidoma potekali v petek, 7. septembra 2018. Izbrani kandidat bo delovno mesto lahko zasedel takoj po obvestilu o izboru. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.


Koledar dogodkov

Koledar

Ni prihajajočih dogodkov

Celoten koledar

Prijava na enovice župnije

Tedenska oznanila


Podatki nikakor ne bodo posredovani tretjim osebam.